logo-ask

News

2022-07-02 13:03:41
ประกาศแจ้งเตือน!!!บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)พบมีการแอบอ้างและปลอมแปลงบัญชีไลน์ และ เฟสบุ๊ค
2022-06-14 15:29:22
ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
2022-06-14 15:24:20
ASK, BGPL, SKIB จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
2022-05-31 17:25:15
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

02-07-2021

ASK, BGPL และ SKIB ร่วมใจต้านภัยโควิด ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ด้วยการรณรงค์ให้พนักงาน เข้ารับการฉีดวัคซีนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ กำหนดวันลาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้พนักงานสามารถลาไปฉีดวัคซีนได้โดยไม่นับเป็นวันลา
และบริษัทฯ ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคม พื้นที่ 11 กรุงเทพมหานคร จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มแรก) ในวันที่ 14,18 และ 21 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารเอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ และอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ทำให้บริษัทฯ มีพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่) ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว จำนวน 426 คน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ประสานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อดำเนินการจัดสรรวัคซีนทางเลือกป้องกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดจำนวน 197 คน ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดให้พนักงานทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนไปจนครบตามจำนวนพนักงานต่อไป ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วมากกว่า 88% ของพนักงานทั้งองค์กร  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเน้นย้ำให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด- 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน),บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิกลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเค อินชัวร์โบรกเกอร์ จำกัด  ขอเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

<< Previous  Next >>