logo-ask

ร่วมงานกับเรา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไชลีสโฮลดิ้ง สถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2527 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นทุนชำระแล้ว 1,759 ล้านบาท บริษัทดำเนินธุรกิจและให้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์, สินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์และเครื่องจักร และ สินเชื่อแฟคเตอริ่ง “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเติบโตของเรา”

เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีความสามารถและกระตือรือร้น เพื่อเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

1.
จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

 • - นำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล ประกันวงเงินสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทางบริษัทฯ ให้กับลูกค้าเก่า และลูกค้าปัจจุบัน (มีฐานรายชื่อลูกค้าที่เคยเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ) ทางโทรศัพท์
 • - แสวงหาช่องทางและลูกค้ารายใหม่เพื่อนำเสนอสินเชื่อส่วนบุคคล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของทางบริษัทฯ
 • - ออกพบลูกค้า พูดคุย ตกลง และจัดทำเอกสารเพื่อเสนอพิจารณาการขอสินเชื่อ
 • - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเ
 • คุณสมบัติ

 • - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • - มีประสบการณ์ด้านการขายสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรเครดิต 1-2 ปี
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - มีบัตรนายหน้าประกันชีวิตและบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • 2.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ออกแบบและพัฒนา Application ให้ตรงตาม Requirement ภายในบริษัทฯ
 • - แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
 • - ศึกษาเทคโนโลยี และการใช้เครื่องมืออื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
 • คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • - วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี-สารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์การพัฒนาโปรแกรมด้วย JAVA, JSP, Struts, Spring Boot, Web Service, J2EE Framework, Servlet, HTML, XML, ASP, UML จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความเข้าใจ และสามารถใช้ Tool Eclipse/ Websphere AST หรือ RAD รวมถึงระบบควบคุม SCM และเวอร์ชั่น MS Word & Excel
 • - สามารถออกแบบโปรแกรม และดำเนินการทางเทคนิคด้วย Angular JS, Agular Version 11 ได้
 • - มีความกระตือรือร้นในการทำงาน หมั่นเรียนรู้ และพัฒนาทักษะตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • - มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • 3.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ติดตามค่างวดรถยนต์
 • - บริการให้ข้อมูลด้านประกันภัยรถยนต์แก่ลูกค้า การต่อภาษีรถยนต์ การโอนกรรมสิทธิ์
 • - จัดทำรายงานผลงานปฏิบัติงานต่างๆ
 • คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง /ชาย อายุ 22-30ปี
 • - จบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ นิติศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • - ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์ในงานด้านติดตามหนี้สินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ พิมพ์ดีดได้
 • - สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 • -มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • 4.
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - นำเสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้บริการเงื่อนไขการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน (มีฐานรายชื่อลูกค้าที่เคยเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ) และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • - ค้นหาและเสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าใหม่
 • - ออกไปพบลูกค้า พร้อมทั้งตรวจสอบรถยนต์ และจัดทำเอกสารเพื่อเสนอพิจารณาการขอสินเชื่อ
 • - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับเงิน และดูแลประสานงานจน
 • กระทั่งบริษัทฯ ได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์ที่โอนเป็นชื่อบริษัทเรียบร้อยแล้ว
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจเช่าซื้อ 3 ปี หรือเคยทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้ารายบุคคลและนิติบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS office ได้ดี
 • - มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทักษะการขายทางโทรศัพท์ มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • 6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • สามารถออกนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • เงินเดือน
 • ฐานเงินเดือน + ค่า Incentive (ตามเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ)
 • + ค่าน้ำมันและโทรศัพท์ (ตามเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อ)
 • 5.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. To set up audit plan and audit program.
 • 2. To monitor and evaluate internal control system and risk management in each activity.
 • 3. To supervise audit team and conduct audit operation
 • คุณสมบัติ

 • 1. Male or female with age 35 years old up
 • 2. Bachelor/Master's degree in Accounting, Finance or related fields
 • 3. Minimum 5 years experience Internal/External Audit
 • 4. Knowledge of Hire Purchase, Leasing and Factoring business will be advantage
 • 5. Good computer skill in MS-office and good command of English
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.ดูแลรับผิดชอบการปิดงบการเงินและรายงานทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • 2.วางแผนและจัดทำรายงานทางบัญชีสำหรับการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
 • 3.จัดเตรียมรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • 4.ให้คำปรึกษาและดูแลทีมงานส่วนของบัญชีให้ทำงานตามจุดประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
 • คุณสมบัติ

 • 1. ชายหรือหญิง อายุ 32 - 40 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • 3. มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีของบริษัทโบรกเกอร์ประกันภัยหรือที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
 • 4. ทักษะภาษาอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ MS office Words, Excel ได้ดี
 • 5. มีความมั่นใจในการทำงานและมีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำงานเป็นทีมและนำทีมไ
 • 7.
  จำนวนที่เปิดรับ 5 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ
 • - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถเก่า
 • - มีตลาด (ดีลเลอร์รถเก่า) เป็นของตนเอง และเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้ว (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • - สามารถประเมินสภาพรถยนต์ใช้แล้วได้ และสามารถประเมินราคารถใช้แล้วได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • o มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง, สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • o หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • 8.
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ/ สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
 • - ค้นหาและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • - เข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง , ปิดการขาย
 • - วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
 • - บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการขาย ผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือรายย่อย จากสถาบันการเงินหรือลีสซิ่ง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • - มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
 • -สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
 • - มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • - มีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีกับงาน
 • - สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • - มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office มีทักษะในการนำเสนองานทั้งต่อลูกค้าและภายในองค์กร
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • 9.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ iOS และAndroid
 • - แก้ไขปัญหาหรือเพิ่มเติมฟังก์ชันต่างๆลงใน Mobile Application ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • - ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา Application ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองฟังก์ชันการทำงานต่างๆขององค์กร
 • คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง/ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application Cross - Platform, Native Application iOS - Android, HTML5, JAVA Script, Xamarin, Swift, IONIC Framwork จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความรู้ด้าน SQL Command เช่น Store Procedure, Trigger, User Difined Funtion และความสามารถในการเขียน Web Service
 • o มีความรู้ด้าน Graphic design, UX, UI, Photoshop, illustrator
 • o มีความสามารถในการแก้ปัญหา และคิดสิเคราะห์อย่างเป็นระบบ, หมั่นเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง อย่างสม่ำเสมอ
 • o มนุษสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • 10.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารลูกค้าสาหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • - วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
 • - นำเสนอรายงานวิเคราะห์สินเชื่อ (Profile ลูกค้า) ต่อรองผู้จัดการและผู้จัดการสาขา ตามลาดับขั้นการอนุมัติ
 • - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อการตลาด และลูกค้าตามความจำเป็น
 • - แก้ไขปัญหา หรือเสนอปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาในกรณีกระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อมีปัญหา
 • - Update และติดตามข่าวสารในวงการเช่าซื้อรถบรรทุกและรถยนต์ และคู่แข่งขันเพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชา
 • - จัดทารายงานประจาเดือน และรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 22 – 30 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาการเงิน, บริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือบัญชี
 • 3. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อรถบรรทุกหรือรถยนต์ (สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทั้งแบบโอนเล่ม และไม่โอนเล่ม, สินเชื่อ Refinance) มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อจากสถาบันการเงินมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้อย่างดี
 • 6. สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้คล่อง
 • 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • 8. มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
 • 11.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1. ดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ของลูกค้า
 • 2. ดำเนินการโอนทะเบียนรถยนต์ของลูกค้าที่ปิดบัญชีเช่าซื้อแล้ว
 • 3. ติดต่อลูกค้าเพื่อเชิญชวนให้ใช้บริการต่อภาษี
 • 4. ติดตาม ทวงถามกรณีลูกค้าค้างชำระค่าบริการต่อภาษี
 • คุณสมบัติ

 • 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
 • 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีความรู้ด้านต่อทะเบียน ภาษีรถยนต์หรืองานทะเบียนอื่นๆ
 • 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานขายหรือมีความรู้ด้านทะเบียนรถบรรทุก รถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • 6. มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความรับผิดชอบ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • 12.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - สร้างและรักษาความสัมพันธ์ การให้บริการที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 • - วิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้น
 • - จัดทำรายงานแบบยื่นขอสินเชื่อเพื่อขออนุมัติ
 • - จัดทำสัญญาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • - สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ
 • - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่อเช่าซื้อ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถยนต์
 • - มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง, สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
 • - หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, ประกันวินาศภัย (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • 13.
  จำนวนที่เปิดรับ 6 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - แสวงหาตลาด โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ / สินเชื่อรถยนต์ กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • - เข้าพบ / นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เจราจาต่อรอง และปิดการขาย
 • - วิเคราะห์กิจการ งบการเงิน และ ความเสี่ยงของลูกค้าในเบื้องต้น
 • - บริหารยอดขายเป้าหมายสินเชื่อตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • - บริหารจัดการ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
 • - ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ , สาขาการเงินการธนาคาร, สาขาเศรษฐศาสตร์, สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ หรือการเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้า SME , Corporate หรือลูกค้ารายย่อยจากสถาบันการเงินหรือธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง , มีบุคลิกภาพดี
 • - สามารถวิเคราะห์งบการเงินในเบื้องต้นและสามารถวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าได้
 • - มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานและเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • - สามารถปฏิบัติงานและมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพ, เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี, มุกดาหาร, ชลบุรี, ระยอง, สระแก้ว, กาญจนบุรี, สุราษฎร์ธานี, สงขลา นครสวรรค์, พิษณุโลก
 • 14.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - Keep Hire Purchase Marketing management updated the market situation.
 • - Provide advice to optimize hire purchase portfolio performance.
 • - Identify new business opportunities.
 • - Ensure that business plan execution according to strategy.
 • คุณสมบัติ

 • - Female age between 25-35 years old
 • - Bachelor or Master's Degree in Business Administration, Statistics or Economics
 • - At least 3-10 years experience in financial institutions, preferably consumer banking and business development
 • - Knowledge and interest in Big data , AI and Digital Marketing
 • - Good command of English both in written and spoken and to work well under pressure
 • - Advanced in Excel and Computer applications proficiency
 • Good presentation and interpersonal skill
 • 15.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ติดต่อ เจรจา ทวงถามลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดเกินกำหนดทางโทรศัพท์
 • - ลงพื้นที่เพื่อติดตาม เจรจาเพื่อนำรถยนต์กลับคืน รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • - รับผิดชอบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • - การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ด้านการเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์หรือยึดรถที่ลูกค้าผิดสัญญา ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • - มีทักษะในการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้สิน
 • - สามารถขับรถยนต์ มีรถยนต์เป็นของตัวเองและมีใบอนุญาตขับขี่
 • - หากสามารถขับรถบรรทุกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - สามารถปฏิบัติงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้
 • 16.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ทำหน้าที่ฟ้องในคดีแพ่ง, คดีอาญา และคดีอื่นๆของบริษัทฯ
 • - ทำหน้าที่ในการเร่งรัดติดตามหนี้สินของบริษัทฯ ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • - ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับข้อกฎหมายในงานฟ้องคดี/ บังคับคดี
 • และข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ, จัดทำเอกสารรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติ

 • - เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์ หรือ เนติบัณฑิต
 • - มีประสบการณ์ด้านฟ้องคดี/บังคับคดีหรือเคยว่าความอย่างน้อย 3 ปี
 • - หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีใบอนุญาตว่าความ
 • - สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 2 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

  2.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

  3.
  จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Approach new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Collect necessary documents for preparing credit report
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22-27 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.0-3 years experience in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.New graduated are welcomed
 • 5.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 6.Have an own car with a valid driving license
 • 7.Be able to use English
 • 4.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Approach new customers
 • 2.Identify and explore new business
 • 3.Negotiate with customer for adequate conditions to meet company's requirement
 • 4.Achieve sales and gross profit target
 • 5.Collect necessary documents for preparing credit report
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female , age 35- 45 years old
 • 2.Bachelor's or Master's Degree in Economics, Finance, Business or related field
 • 3. At least 7 years' experience for Marketing Manager position
 • 4.Be able to use English both written and spoken
 • 5.Own a car with a valid driving license
 • 6.Good computer literacy skill
 • กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Fresh graduated are welcomed or have experienced 1-2 years in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have an own car with a valid driving license
 • 5.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Samutsakorn or be able work in samutsakorn
 • 6.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 35 years old up
 • 2.Bachelor's or Master’s Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 10 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Suratthani
 • 7.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 25 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 3 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Khonkaen
 • 8.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with existing customers and dealers
 • 2.Approach to new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • 6.Achieve sales and gross profit target
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 25 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Economics, Finance, Business Administration or related fields
 • 3.Experienced 3 years up in Banking Business (Credit for SME Business)
 • 4.Have Experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing will be advantaged
 • 5.Have an own car with a valid driving license
 • 6.Be able to work in up-country
 • 7.Live in Rayong
 • 9.
  อัตราเร่งด่วน
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • „1.Responsible for accounting payable functions to performed with principles standard and tax regulation
 • „2.Prepare tax filling and documentation for withholding tax (PND1, PND3 and PND53)
 • „3.Prepare fix asset register, calculate monthly depreciation and conduct physical count
 • „4.Assisting with month-end and year end closing
 • „5.Support all external and internal audit requests
 • „6.Responsible for special projects
 • „7.Proficiency in MS Office(Word, Excel)
 • „8.Experience in Leasing business will be advantage
 • คุณสมบัติ

 • „1.Male or female with age 25-28 years old
 • „2.Bachelorกฅs Degree in Accounting
 • „3.Experience 3-7 years in accounting field
 • „4.Experience in leasing business will be advantage
 • „5.Proficiency in MS Office (Words, Excel)
 • 10.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • - ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาเช่าซื้อ และเอกสารประกอบต่างๆ เช่น เอกสารการจดทะเบียนเครื่องจักร, ใบตรวจเครื่องจักร และ Lay Out เครื่องจักร เป็นต้น
 • - ตรวจสอบความถูกต้องของ PDC และคีย์ข้อมูลการรับเงินต่างๆ ลงในระบบ
 • - จัดทำรายงานสรุปผลเกี่ยวกับจำนวน และวงเงินในการอนุมัติสินเชื่อ
 • - จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอ Restructure & Reschedule ของลูกค้าในแต่ละเดือน
 • 5. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ตนได้รับมอบหมาย และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติ

 • - เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - หากมีประสบการณ์ธุรการ ด้านสินเชื่อธุรกิจ หรือสินเชื่อเครื่องจักร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Word, Excel, PowerPoint)
 • - มีความละเอียด รอบคอบ, มนุษยสัมพันธ์ที่ดี, สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • 11.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

  ลักษณะงาน

 • 1.Maintain and develop relationship with customers and dealers
 • 2.Approaching new customers and dealers
 • 3.Analyze the customer's financial statement and other information
 • 4.Propose financial condition and negotiation with customers
 • 5.Follow-up uncompleted document and past due case
 • คุณสมบัติ

 • 1.Male or Female with age 22 years old up
 • 2.Bachelor's Degree in Finance, Marketing or related field
 • 3.New graduate are welcomed
 • 4.Can drive a car with a valid driving license
 • 5.Be able to use English
 • 6.Have interpersonal skill, active and can work under pressure
 • เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  1.
  จำนวนที่เปิดรับ 1 อัตรา

  เอสเค อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

  ลักษณะงาน

  คุณสมบัติ

  ท่านสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้ส่งใบสมัคร