logo-ask

ข่าวสาร

2020-11-02 13:39:58
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง มอบทุนการศึกษาแก่ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 5)
2020-09-29 15:59:23
*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19
2020-07-31 16:23:59
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2563
2020-06-04 14:44:25
บริษัทฯ ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย” เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบภัยโควิด-19

29-09-2020

*** มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID19 ที่ไม่ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

มาตรการนี้ มีผลตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป โดยการอนุมัติมาตรการความช่วยเหลือข้างต้นและเงื่อนไขต่างๆจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯทั้งนี้ ลูกค้าที่มีสินเชื่อหลายประเภท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับความช่วยเหลือได้ทุกประเภทตามเงื่อนไข
สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ โดยการพิจารณาจะเป็นไปตามความเหมาะสมกับสถานะลูกหนี้ และเงื่อนไขของบริษัท

ช่องทางการติดต่อขอเข้าร่วมโครงการ
ลูกค้าสามารถกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านทางช่องทาง Line @askconnect ที่เมนู "รับเรื่องผลกระทบ COVID-19"
หรือที่ เว็บไซต์ https://myask.in.th/contact__covid19<<ย้อนกลับ  ต่อไป >>