หน้าแรก ข่าวสารน่ารู้ ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา แผนผังเว็บไซต์ เว็บไซต์น่าสนใจ Thai English
เกี่ยวกับเรา สินค้า-บริการ คำนวณสินเชื่อ สินเชื่อออนไลน์ นักลงทุนสัมพันธ์ ถาม-ตอบ
ข้อมูลองค์กร
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มไชลีสแห่งประเทศสาธารณรัฐไต้หวันและกลุ่มธนาคารกรุงเทพ กลุ่มไชลีสเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติซึ่งดำเนินธุรกิจหลายประเภท อาทิเช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ธุรกิจการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ธุรกิจเทรดดิ้ง ธุรกิจอี-คอมเมิร์ช ธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการลงทุน สำหรับกลุ่มธนาคารกรุงเทพนั้น เป็นบริษัทคู่ค้าที่มีชื่อเสียงด้วยความที่เป็น ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นธุรกิจด้วยการให้บริการเช่าซื้อแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานพาหนะ จนในปี พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ไปยังธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์โดยการซื้อหุ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของบริษัทเอเซียเสริมกิจลิซซิ่ง จำกัด บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ในเครือธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-6226, 0-2679-6262 แฟกซ์ 0-2679-6241-3